Vereniging Indische Nederlanders 

                       Tokh,  afdeling Noord-Brabant.

                                                                                                                  

Doelstelling TOKH:

De vereniging stelt zich ten doel : het aanhalen van elkaars vriendschapsbanden om zodoende de Indische cultuur door te geven en instand te houden.

Dit wordt gerealiseerd door :


- het regelmatig organiseren van contact- en dansavonden

- ns per jaar een busreis naar de Pasar Malam Besar in Den Haag en/of Pasar Perron in Utrecht te organiseren

- ns per jaar een Pasar Malam Kecil te organiseren

- op cultureel gebied : muziek-, dansuitvoering, excursies, pasar rombengans, lezingen,  koken, demo's enz. te organiseren

- regelmatige uitgave van het Tokeh boekje voor de leden en met nieuws over de vereniging en diverse andere onderwerpen.

Verwezenlijking van bovenstaand doel denkt de vereniging te realiseren d.m.v. jaarlijkse contributies van de leden, financile hulp van sponsor(s), donaties en het vragen van entreegeld en andere tarieven voor de te maken kosten, waarbij leden van de vereniging korting kunnen krijgen. Het geld wat we overhouden gaat naar een nog nader te kiezen goed en zinvol doel.

Het bestuur bestaat uit diverse leden, onder wie de voorzitter, secretaris, penningmeester, public relations en de redactieleden.

Secretariaat :
Waalwijk         

Terug naar begin